Vi är professionella revisorer och konsulter

En modern redovisning- och revisionsbyrå

Vi besitter lång erfarenhet inom en rad olika branschområden – med oss kan du känna dig trygg. Genom ständig kompetensutveckling och nätverksbyggande uppnår vi det som krävs för att vara en fullservicebyrå.

Till främst ägarledda små och medelstora företag levererar vi allt inom redovisning och rådgivning, och tillhandhåller vid behov också revision genom vårt moderbolag Nolér Revision AB. Vår ambition är att vara ett engagerat och kraftfullt stöd till företag och företagare i vardagen.

Som kund hos oss får du minst en, och ofta två egna kontaktpersoner som alltid är beredda att biträda med tjänster utifrån dina behov. Vår styrka är att vi som ett ägarlett företag känner igen oss i våra kunders vardag, och vet att man ständigt ställs inför en rad utmaningar inom olika områden.

Vi är en del av LR Revision & Redovisning som är ett nätverk av lokalt ägarledda revisionsbyråer, med fler än 50 kontor i organisationen som finns över hela Sverige.

  •  dryga 34 år sedan starten

  •  6 medarbetare

  •  nöjda kunder

  • högt i tak

  • ett glatt gäng