Våra tjänster


Revision

Revision innebär många fördelar för företaget där en av de viktigaste är att ge företagsledningen kvalificerat stöd och fungerar också som en kvalitetsstämpel. för t.ex. banker och myndigheter när dom analyserar den ekonomiska rapporteringen i ditt företag.

Redovisning

Redovisning är en viktig del i ditt företag och där finns regelverk som kräver noggrannhet och kunskap.

Med vår kompetenta hjälp får du full kontroll, och kan ägna mer tid åt din egen verksamhet. Vi arbetar med olika tekniska lösningar för att förenkla din vardag. Med korrekt redovisning hjälper vi dig att styra och utveckla ditt företag.

Rådgivning

I vårt arbete lägger vi stor vikt vid att analysera företaget. Vi gör det genom att se till helheten, och på så sätt får vi en bra uppfattning om företaget fungerar som det är avsett att fungera.

Vi är också ett bollplank i frågor som rör affärsutveckling.

Skatt

Vårt skattesystem är omfattande och svårt, dessutom sker det hela tiden förändringar.

Vi håller oss uppdaterade och genom vidareutbildning inom området ser vi till att du betalar ”rätt” skatt.